Hoþ Geldiniz

Sürekli yenilik ve farklılıklar sunan, hayatın tüm renklerini ve coþkusunu içinde barındıran Zafer Çaşısı web sitesine hoşgeldiniz. Sitemizde çarþýmýzý sanal olarak gezebilir, maðazalarýn detaylý bilgilerini görebilir, kampanyalarý takip edebilirsiniz.

1972 yýlýnda temeli atýlan çarþýmýz 1980 yýlýnda faaliyete geçmiþtir. 12 bin metre kare alan içerisinde 176 iþ yeri ve 500'e yakýn personel ile Çorum'un ilk çok katlý çarþýsýdýr. Yüzlerce marka binlerce ürün yelpazesi cazip fiyat ve ödeme alternatifleriyle ayakkabýdan, kýyafetten, hediyelik eþyaya, pýrlantadan, parfümeriden, elektronik eþyaya, kafeteryasýna; güler yüzlü hizmet ile alþveriþe eðlence katan bölgenin en güçlü alýþ merkezlerindendir. Yýlda 25 milyon ziyarete sahip olan çarþýmýzda her türlü sosyal hizmetten faydalanabilirsiniz. Saat 7:30 - 22:00 saatleri arasýnda çarþýmýzý ziyaret edebilirsiniz.

Playlist